Site Navigation

סיכום שנתי

סיכום שנתי

סיכום שנתי 2020

בשנת 2020 היו כמה חידושים יוצאי דופן שנולדו מתוך הצורך לחשוב בצורה שונה בתקופה שכזו - כולל הצגת היוזמה הבינלאומית "פרחים לשבת"; מגוון אירועים מקוונים חוצי גבולות המפגישים לראשונה יהודים ממדינות ותרבויות שונות; וריכוז במאמצים עולמיים ומקומיים להעצים, לצייד ולעודד את המשתתפים לשמור שבת מלאה בבית יחד, עם משפחותיהם.

תוכלו למצוא בסיכום שנתי שבת עולמית 2020 סיפורים של משתתפים ומארגנים על האירועים, הרגשות והחוויות האישיות שלהם מעומק הלב. סיכום השנה זו הדרך הטובה ביותר לראות מדוע כדי לקחת חלק בשבת העולמית המביאה לשינוי חיים למיליוני יהודים ברחבי העולם.


סיכום שנתי 2019

סיכום שנתי 2019 - ישראלים מרקע תרבותי ואמוני שונה וממקומות שונים פוגשים שכנים, משפחה וחברים ומבלים את שבת אחת ביחד.

תוכלו למצוא בסיכום שנתי שבת עולמית 2019 סיפורים של משתתפים ומארגנים על האירועים, הרגשות והחוויות האישיות שלהם מעומק הלב. סיכום השנה זו הדרך הטובה ביותר לראות מדוע כדי לקחת חלק בשבת העולמית המביאה לשינוי חיים למיליוני יהודים ברחבי העולם.

סיכום שנתי 2018

סיכום שנתי 2018 - יהודים מרחבי העולם כולו נפגשו כדי "לעצור ולהרגיש" במסגרת השבת העולמית. 

תוכלו למצוא בסיכום שנתי שבת עולמית 2018 סיפורים של משתתפים ומארגנים על האירועים, הרגשות והחוויות האישיות שלהם מעומק הלב. סיכום השנה זו הדרך הטובה ביותר לראות מדוע כדי לקחת חלק בשבת העולמית המביאה לשינוי חיים למיליוני יהודים ברחבי העולם.