Site Navigation

הדלקת נרות

הדלקת נרות

13

ניצוץ החיבור - ג'ואן דאב, אנגליה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

12

איך אתם מרגישים את הקסם? - הרבנית עדינה רוסק, גואטמלה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

14

שבת של שלום - הרבנית חן אלון, ישראל
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

11

אש של אמונה - סלוביה יונגרייס-וולף, ארה"ב
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

10

בוחרים להכיר תודה - אביבה תורגוד, דרום אפריקה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

9

כוחם של נרות שבת - שלי וויליס, דרום אפריקה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

8

הלהבה - מריאצ'י דריי, צרפת
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

7

האירו את ההבדלים - דניאלה שינדלובר, צ'ילה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

6

להחזיר את השקט - רבקה רביץ, ישראל
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

5

לבחור בשמחה - אדריאן גולד דייויס, קנדה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

4

יהי האהבה - צוות שבת עולמית דרום אפריקה
נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.

3

מלכות - לאורה פיכלסון, ארגנטינה

נשים יהודיות מרחבי העולם חולקות פניני חוכמה ומציעות השתקפויות על המסורת היהודית של הדלקת נרות שיפה כמעט כמו אור השבת עצמו.