משחק הישרדות

משחק הישרדות

באמצעות סדרה של דילמות בדרגת קושי עולה, המשחק מאתגר את המשתתפים בשאלה של מה הם היסודות והערכים העומדים בבסיס המורשת היהודית שלנו, במסע האולטימטיבי למצוא את ה"למה" שלנו.

Get the: משחק הישרדות (PDF)
35.698 MB