Site Navigation

Seouda Chelichite - Tilsit - Lyon

Oct 23, 20216:30 PM
Lyon, France
Third Meal

Grande seouda chelichite organisée à la Grande synagogue de Lyon en l'honneur du Chabbat Mondial

Lyon Tilsit